วิธีป้องกันผมขาด

วิธีป้องกันผมขาด

สุขภาพเส้นผม ถือเป็นสิ่งสำคัญ  โดยธรรมชาติของคนเราจะมีผมประมาณ 1 แสนเส้น