ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ประโยชน์ที่ได้รับมาจากการผลิตสินค้าแล้วก็บริการที่มีคุณภาพ ผู้สร้างที่ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม จะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้  ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจหรือกำไรในระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีมากขึ้น

เป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างรายอื่นๆจำเป็นต้องชิงชัยกันปรับแต่งประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยี โดยนึกถึงผลพวงต่อสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ

มีการสารภาพของผู้ซื้อ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงคือคนที่มุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับการผลิตความเจริญให้ชุมชน สังคม และก็สภาพแวดล้อม หรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมแลสภาพแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนในอนาคต คุณประโยชน์ของเทคโนโลยีการสร้างที่สะอาด

เทคโนโลยีการสร้างที่สะอาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งของ ภาคอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดให้ผลดีอย่างมากมายทั้งภาคอุตสาหกรรม สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ลดทุนการผลิต ด้วยเหตุว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆต่ำลง อาทิเช่น นํ้า วัตถุดิบ พลังงาน (กระแสไฟฟ้า นํ้ามันเชื้อเพลิง) ได้ผลให้มีการลดของเสีย (นํ้าเสีย กากของแข็ง อากาศเสีย) รวมถึงการทุ่นค่าใช้จ่ายสำหรับในการบำ บัดนํ้าเสีย

2. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง หมายถึง ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นขั้นตอนการผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายและก็บริการ

3. พัฒนาหน่วยงาน มีการบริหารอย่างมีระบบภาพพจน์ด้านในโรงงานดีขึ้น

4. เพิ่มความเกี่ยวพันของบุคลากร หน่วยงานราชการ และชุมนุมใกล้เคียง

5. แบ่งเบาภาระภาครัฐในการตรวจสอบติดตาม

6. เป็นการรักษาทรัพย์สมบัติธรรมชาติ เพราะว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุด แล้วก็หลังจากไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซํ้าได้อีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็ทำบำบัดรักษาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติอย่างที่เคย

7. ปรับปรุงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสำหรับโรงงานที่จำต้องผลิตวัตถุดิบ สิ่งของ หรือสินค้าต่างๆขึ้นมา หากสำหรับการผลิตไม่ได้มี “ระบบ” หรือ “ขั้นตอนการ” เข้ามาช่วยจัดการ โรงงานอาจไม่สามารถที่จะสามารถควบคุมแล้วก็เดาต้นทุน-ผลลัพธ์อะไรจากการสร้างได้เลย ซึ่งบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจ ความสำคัญของ ระบบการผลิต (Production System)

ว่ามีผลต่อการสร้างยังไง แล้วก็ระบบนี้จะสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับธุรกิจของคุณได้บ้างกระบวนการผลิตชี้แจงถึงลำดับของการทำงานที่ต้องใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ย่อย สำหรับแต่ละการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตยังกำหนดทรัพยากรการทำงานที่จำเป็นจะต้อง ขณะที่จะต้องใช้เพื่อตั้งค่า และทำทำงาน และแนวทางที่ควรคำนวณต้นทุน

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการผลิตเดียวกันสำหรับเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภท หรือคุณสามารถระบุกระบวนการผลิตที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ย่อยได้ หรือคุณสามารถมีขั้นตอนการผลิตหลายอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน ในกรณีนี้ กรรมวิธีการผลิตที่ใช้นาๆประการขึ้นกับเหตุต่างๆดังเช่นว่า จำนวนที่จะต้องผลิต คำนิยามของขั้นตอนการผลิตใน Supply Chain Management

มีส่วนประกอบที่แยกกันที่ชี้แจงขั้นตอนการผลิตร่วมกัน กรรมวิธีการผลิต

– แนวทางการผลิตระบุโครงสร้างของแนวทางการผลิต อีกนัยหนึ่ง ยังระบุลำดับของการทำงาน การปฏิบัติการ

– การดำเนินการระบุขั้นตอนที่มีการตั้งชื่อในกระบวนการผลิต เป็นต้นว่า ชิ้นส่วนประกอบ การปฏิบัติงานเดียวกันอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกระบวนการผลิต และก็สามารถมีหมายเลขการทำงานที่ไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ของการดำเนินการ

– ความเกี่ยวเนื่องของการดำเนินงานกำหนดคุณลักษณะของการดำเนินการ ดังเช่นว่า เวลาเซ็ตอัพรวมทั้งรันไทม์ ชนิดเงินลงทุน พารามิเตอร์จำนวนการใช้ และก็สิ่งที่ต้องการทรัพยากร ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานทำให้ท่านทรัพย์สมบัติสำหรับในการปฏิบัติงานของการปฏิบัติการนานับประการ ขึ้นกับขั้นตอนการผลิตที่ใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังการผลิต เวอร์ชันแนวทางการผลิต

ระบบการผลิต (Production System) คืออะไร

ระบบการผลิตเป็นกลุ่มขั้นตอนและส่วนประกอบต่างๆสำหรับในการผลิตเพื่อให้ได้บางสิ่งขึ้นมาจากสิ่งของ วัตถุดิบ ทรัพยากรหรือปัจจัยสำหรับการผลิตต่างๆโดยผ่านแนวทางการเปลี่ยนสภาพ ซึ่งระบบการผลิต ก็จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ เช่น ปัจจัยที่ใช้สำหรับการผลิต กระบวนการแปลงภาวะ

ผลผลิตแนวทางการผลิตแนวทางการผลิตชี้แจงถึงลำดับของการปฏิบัติงานที่ใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าย่อย แต่ละการจัดการถูกระบุเลขลำดับการดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตามมา ลำดับของการดำเนินการทำโครงข่ายกระบวนการผลิตที่สามารถแสดงตามกราฟโดยตรงที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบเดียวขั้นต่ำหนึ่งรายการ

ขั้นตอนการผลิตจะถูกจำแนกโดยขึ้นกับจำพวกของส่วนประกอบ ประเภทของกรรมวิธีการผลิตสองอย่างอย่างเช่นกรรมวิธีการผลิตอย่างง่ายรวมทั้งทางของแนวทางการผลิต ในพารามิเตอร์การควบคุมการสร้าง คุณสามารถกล่าวว่าจะใช้ขั้นตอนการผลิตอย่างง่ายแค่นั้น หรือจะใช้โครงข่ายแนวทางการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น

ขั้นตอนการผลิตอย่างง่าย

กระบวนการผลิตอย่างง่ายจัดการตามลำดับ ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีเพียงแค่จุดกำเนิดเดียวเพียงแค่นั้นสำหรับกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตอย่างง่าย ถ้าหากคุณเปิดใช้งานเฉพาะทางที่ง่ายในพารามิเตอร์การควบคุมการผลิต Supply Chain Management จะสร้างหมายเลขการดำเนินการ (10, 20, 30 รวมทั้งอื่นๆ) โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดกระบวนการผลิต โครงข่ายแนวทางการผลิต

ถ้าหากคุณเปิดใช้งานโครงข่ายแนวทางการผลิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆในพารามิเตอร์การควบคุมการผลิต คุณสามารถระบุขั้นตอนการผลิตที่มีจุดเริ่มต้นหลายจุดรวมทั้งการจัดการซึ่งสามารถรันพร้อมกัน การจัดการที่เกิดขึ้นควบคู่กัน

บางทีจำเป็นที่จะต้องมีการรวมกันของทรัพยากรการปฏิบัติงานต่างๆที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้สามารถทำงานได้ เช่น การปฏิบัติงานแอสเซมบลีบางทีอาจจำต้องใช้เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ และก็ผู้ปฏิบัติการหนึ่งคนสำหรับเครื่องจักรทุกๆสองเครื่องเพื่อดูแลการทำงาน สามารถสร้างแบบจำลองตัวอย่างนี้โดยใช้การปฏิบัติการที่เกิดขึ้นควบคู่กัน โดยที่การปฏิบัติการหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นการดำเนินการหลัก รวมทั้งอีกการทำงานหนึ่งเป็นการทำงานรองโดยธรรมดา

การจัดการหลักจะแสดงทรัพยากรที่ติดขัดแล้วก็บ่งชี้รันไทม์สำหรับเพื่อการดำเนินการรอง แม้กระนั้น ในระหว่างการจัดหมายกำหนดการที่เกี่ยวเนื่องกับกำลังในการผลิตมีจำกัด ทรัพยากรที่มีกรจัดหมายกำหนดการสำหรับอีกทั้งการดำเนินงานหลักและก็การจัดการรองต้องพร้อมใช้งาน รวมทั้งมีกำลังการผลิตพื้นที่ว่างในขณะเดียวกัน

ทั้งยังการดำเนินงานหลักแล้วก็การดำเนินงานรองจะต้องมีหมายเลขการดำเนินการเดียวกัน (30 ในแบบอย่างก่อนหน้าที่ผ่านมา)

ในแบบอย่างก่อนหน้าที่ผ่านมา สิ่งที่จำเป็นทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติการหลัก (30) เป็นเครื่องจักร ในขณะที่ความอยากได้ทรัพยากรสำหรับการทำงานรอง (30′ และ 30”) เป็นเครื่องมือรวมทั้งผู้ปฏิบัติการ การโหลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วยรับประกันว่าพนักงานที่จัดหมายกำหนดการไว้สามารถดูแลเครื่องจักรสองเครื่องในเวลาเดียวกันทำความรู้จัก “จำพวกของระบบการผลิต” และเลือกใช้ให้ถูก

แต่ละธุรกิจผลิตโปรดักต์ที่ต่างๆนาๆ ฉะนั้นระบบการผลิตเพียงแบบเดียวจึงไม่สามารถที่จะใช้กับทุกโรงงานหรือธุรกิจได้ เพื่อเลือกระบบที่ใช้ได้เหมาะสม มาทำความรู้จักจำพวกของระบบการผลิตดู ว่าโรงงานหรือสินค้าแบบไหน ควรจะใช้ระบบการผลิตชนิดใด

การสร้างแบบโครงการ (Project Manufacturing การสร้างแบบแผนการเป็นระบบการผลิตที่ผลิตข้าวของขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูง มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของลูกค้า และก็ต้องอาศัยทรัพยากรสำหรับการผลิตสูง ซึ่งต้องผลิตเสร็จเป็นโครงงานแผนการไป เป็นต้นว่า การก่อสร้างอาคาร การสร้างเขื่อน การผลิตเรือ การต่อเครื่องบิน เป็นต้น

จากแบบอย่างจะเห็นได้ว่า การสร้างอย่างนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อจะผลิตโปรดักต์ชิ้นหนึ่ง (หรือหนึ่งแผนการ) จนกระทั่งแล้วเสร็จ การผลิตก็เลยเกิดขึ้นที่สถานที่ตั้งของแผนการ (Site) ทรัพยากรต่างๆจะถูกเอามาไว้ในสถานที่นั้นให้พร้อม แล้วก็เมื่อจบแผนการจึงค่อยย้ายทรัพยากร เช่น เครื่องจักร แรงงาน วัสดุ ฯลฯ

ภูมิหลังของการเพิ่มผลิตผลอุตสาหกรรมการผลิตในสมัยแรก

จะเน้นใช้แรงงานของคนเป็นหลัก โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน สังคม แล้วก็ประเทศ ซึ่งยังไม่มีแผนการเพิ่มผลผลิตแต่อย่างใด ทำให้คนงานทำงานโดยไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ และไม่มีความสามารถหรือความสามารถเฉพาะทางในงานที่ทำ ส่งผลให้ผลิตผลล่มจม หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่จะต้องเป็น

จึงจะต้องมีการพัฒนาแนวทางการผลิตบ่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ภูมิหลังรวมทั้งแนวคิดหัวข้อการเพิ่มผลิตผลนั้น เริ่มที่อเมริกาในปี พ.ศ.2454 โดย เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร์

ได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อที่การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ทําการศึกษาเล่าเรียนเพื่อหากรรมวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความฟุ่มเฟือยวัตถุดิบและก็พลังงานในแนวทางการผลิตที่มีเหตุมาจากการที่คนงานดำเนินงานไม่ตรงกับวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความสามารถ ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนขาดขวัญกําลังหัวใจในการทํางาน รวมถึงการจัดการงานที่ขาดความสามารถ

ทําได้ผลผลิตย่ำแย่  เน้นย้ำหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ อยากได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงานรวมทั้งฝ่ายบริหาร ให้มองเห็นความต้องการสำหรับในการนําหลักวิทยาศาสตร์มาใช้สำหรับเพื่อการดำเนินงาน ได้ทําการเรียนเกี่ยวกับเรื่องเวลารวมทั้งการเคลื่อนไหวสำหรับเพื่อการทํางานของคนงาน และได้ประกาศขั้นตอนการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ในหนังสือ

สรุปเป็นหลักการทํางานได้ 4 ประการ เป็น

1. พัฒนาระบบการผลิตด้วยการหาวิธีที่เยี่ยมที่สุด

2. เลือกและจัดคนเข้าทํางานให้เหมาะสมกับงาน

3. จัดหาสิ่งจูงใจในการดำเนินงาน

4. ย้ำความเก่งเฉพาะอย่างและก็แบ่งงานกันทำ

ฉะนั้น  ได้ให้แนวคิดด้านจำนวนงานเอาไว้ว่า ถ้าเกิดกําหนดจำนวนงานที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่มอบหมายก็จะทำให้คนงานทำงานได้เต็มความสามารถ ฝ่ายบริหารก็ไม่ต้องมีปัญหา ประเด็นการทํางานของคนงานอีก ผลการศึกษาเรียนรู้ของ Taylor นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มของการเพิ่มผลผลิตการสร้างผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการอย่างมีคุณค่าส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างไร

การสร้าง คือ การเปลี่ยนสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้กำเนิดผลดีเป็นสินค้าหรือบริการ ที่จะตอบสนองความต้องการมนุษย์ ปัจจัยสำหรับการผลิต สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ผู้สร้างนำมาผ่านแนวทางการผลิตนำมาผ่านแนวทางการผลิตกระทั่งเกิดเป็นสินค้ารวมทั้งบริการ ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เรียกว่า ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิต ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1) ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นต้นว่า ป่าไม้ แม่น้ำ ธาตุ น้ำมัน ที่ดิน

2) ทุน เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์และก็บริการ ทุนมี ๒ ชนิดเป็นวัตถุทุนเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อทุ่นกำลังสำหรับเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ เป็นต้นว่า เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์การสร้าง โรงงาน เงินทุน คือ จำนวนเงินที่นำไปซื้อหรือทำให้ได้มาซึ่งวัตถุทุนจำพวกต่างๆหรือจ่ายเป็นค่าตอบแทน

3) แรงงาน กำลังกายและก็กำลังสติปัญญาของมนุษย์สำหรับในการผลิต เป็นต้นว่า แรงงานทางสมองของคนเราทำให้คิดประดิษฐ์เครื่องจักร เครื่องทุ่นต่างๆที่จะนำมาสร้างสินค้าและบริการ

4) การประกอบการ การก่อตั้งองค์กรการสร้าง เพื่อปฏิบัติงานผลิตโดยนำทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และก็แรงงาน มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ การผลิตแบบไม่ตลอด (Job Shop หรือ Intermittent Production)

การผลิตแบบไม่ตลอด หรือ Job Shop หมายถึง การสร้างโปรดักต์ในจำนวนไม่มาก เพราะโปรดักต์มีความเจาะจง ตามวางแบบหรือข้อตกลงของลูกค้า โดยจะผลิตเป็นล็อตๆทำให้จำนวนสำหรับในการผลิตไม่สูงและก็โปรดักต์ที่ได้จะมีความมากมาย ตัวอย่างเช่น เครื่องเรือนที่ออกแบบออกมาเป็นรุ่น หรือสมาร์ทโฟนที่ออกมาเป็นรุ่นๆฯลฯ

การสร้างชนิดนี้ อยากเครื่องจักร เทคโนโลยี หรือฝีมือสำหรับเพื่อการผลิตที่ชี้เฉพาะเพื่อผลิตองค์ประกอบต่างๆแต่ว่าแนวทางการผลิตจะบ่อย สำเร็จลัพธ์ที่คาดคะเนได้ และก็เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์เสร็จตามปริมาณที่คิดแผนไว้ ก็จะผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นหรือรุ่นต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา คลิก https://page.line.me/brandsolutions?openQrModal=true

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก https://brandsolutionsthailand.com/

กลับหน้าหลัก https://oembrandsolutions.com/