สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม ข้อควรรู้ก่อนสร้างแบรนด์อาหารเสริม โปรโมทสินค้าอย่างไรไม่ผิดกฎหมายโฆษณา

วิกฤตมักมาพร้อมโอกาส แต่บางคนกลับใช้โอกาสในแบบที่ไม่ถูกไม่ควร ฉวยโอกาสในยามที่ผู้คนกำลังเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 เอาเปรียบในการขายสินค้าที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สรรพคุณที่เกินจริงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง การกระทำเช่นนี้เข้าข่ายหลอกลวงเพื่อหวังยอดขาย ความซื่อสัตย์คือหัวใจสำคัญที่คนสร้างแบรนด์อาหารเสริมต้องยึดมั่นและตระหนักอยู่เสมอ
กฎหมายจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยคุ้มครองผู้บริโภค  
วันนี้ บริษัท แบรนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทรับผลิตอาหารเสริมที่ค่ำหวอดอยู่ในวงการอาหารเสริมมาอย่างยาวนาน ศูนย์รวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์อาหารเสริม ทีมงานมืออาชีพของเรามีความเชี่ยวชาญครอบคุลมในทุก ๆ ด้าน เราจึงนำข้อมูลดี ๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์มาแบ่งปันให้ว่าที่เจ้าของธุรกิจรู้ก่อนลงมือสร้างแบรนด์ จะโปรโมทสินค้าโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ถูกกฎหมาย ไม่เสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง แถมได้ใจผู้บริโภคไปแบบเต็ม ๆ

 

รู้หรือไม่ว่า หากคุณไม่ศึกษาข้อมูลกฎหมายและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคให้ดี คุณอาจโดนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วการจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายคงไม่ใช่ข้ออ้างที่ทำให้คุณหลุดพ้นคดี ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลด้านนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ลงมือศึกษาก่อนตัดสินใจสร้างแบรนด์อาหารเสริม เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการโฆษณา การโปรโมทสินค้า และการตลาดได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดไร้อุปสรรคกวนใจ มาเริ่มกันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวกับการโฆษณากันก่อนเลยดีกว่า

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรา 22 การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 
โดยข้อความที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคม จะมีลักษณะดังนี้

 1. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
 2. ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
 3. ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 4. ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
 5. ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1) อาทิ ข้อความห้ามอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้กระทำความผิดได้กระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
พระราชบัญญัติอาหาร 
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ล้วนแต่เป็นการคุ้มครองที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์แทบทั้งสิ้น เล่ห์เหลี่ยมในการวางกลยุทธ์ด้านโฆษณาที่ส่อเจตนารมณ์ให้ผู้รับสารเข้าใจผิด นอกจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาช่วยดูแลผู้บริโภคเพิ่มอีก มาตราไหนบ้างที่คุณต้องศึกษาก่อนลงทุนสร้างแบรนด์อาหารเสริม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องสูญเสียทรัพย์และอนาคตไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
มาตรา 41 หากผู้ใดประสงค์จะโฆษณาอาหารผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าต่อธุรกิจ ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะใช้โฆษณามาให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถโฆษณาได้
มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากพระราชบัญญัติที่คนทำแบรนด์อาหารเสริมต้องคอยระวังในการโฆษณาแล้ว ยังมีประมวลกฎหมายอาญาอีก 1 มาตราที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ เพราะหากพลาดพลั้งคุณอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มไปอีกกระทงก็เป็นได้ 
มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะสร้างแบรนด์อาหารเสริม ต้องศึกษาเนื้อหาพรบ. และข้อกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มลงทุนลงแรงพลิกชีวิตครั้งใหญ่ หรือหากศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจ กลัวที่จะพลาดพลั้ง สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษากับบริษัทรับผลิตอาหารเสริมของเรา บริษัท แบรนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่แบรนด์ให้กับคุณ เพราะเราอยากเห็นตลาดอาหารเสริมเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีแต่แบรนด์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ธุรกิจเติบโตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุด เพื่อยกระดับตลาดอาหารเสริมไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม ปรึกษาการสร้างแบรนด์

ปรึกษาการสร้างแบรนด์ ฟรี! “ลงทุนสร้างแบรนด์ & ทำการตลาดครบวงจร” สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สูตรลับเฉพาะของแบรนด์ สามารถกำหนดสูตรตามความต้องการ คุณเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมได้ แม้ไม่มีประสบการณ์ ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญวางขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพครบทุกด้าน เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า…พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของคุณในคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด ส่วนลดสูงถึง  20%  รับของแถมฟรี!!!  กว่าอีก  6  รายการไปเลย  (ตามเงื่อนไขแต่ละช่วงโปรฯ)

 • ค่า อย.
 • ค่าดำเนินการเอกสารส่งออก
 • ค่าออกแบบโลโก้
 • ค่าออกแบบกล่องสินค้า
 • ค่าบรรจุสินค้า
 • ค่าติดสติกเกอร์
 • ค่าทำแบนเนอร์โฆษณา
 • ปรึกษาการตลาดทุกช่องทาง ฟรี!

อย่ารอช้า!! ก่อนที่จะตามคนอื่นไม่ทัน สามารถกำหนดสูตรตามความต้องการ ไม่มีไอเดียว่าจะทำอะไรดี เราให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โปรโมชั่นรวยตั้งแต่ต้นปี อย่าช้า!! ก่อนที่จะตามคนอื่นไม่ทัน ยังไม่มีไอเดียว่าจะทำอะไรดี ปรึกษาเราสิค่ะ

ติดต่อด่วน Tel : 091-4246665, 083-5662446   รับผลิตอาหารเสริมครบวงจร รับผลิตอาหารเสริมสารสกัดธรรมชาติ รับผลิตอาหารเสริมสมุนไพร

สร้างแบรนด์ใหม่ หรือลงทุนในธรกิจสุขภาพและความงาม ปรึกษาเลยที่ Brand Solutions (Thailand)

 ผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ด้วยคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
 มีทีมนักวิจัยดูแล และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในสูตรของคุณเอง
 จัดหาวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม จากหลายประเทศทั่วโลก
 ช่วยดูแล และจัดการในทุกขั้นตอนการผลิต
 มีระบบการติดตามงานทุกขั้นตอน
 ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
 สอนเทคนิค แนะนำกลยุทธ์ พร้อมคอร์สสอนการตลาดให้คุณตั้งแต่เริ่มต้น
พร้อมเปิดประตูโรงงาน ให้เจ้าของแบรนด์ได้ตรวจสอบและเยี่ยมชมโรงงานด้วยตัวเอง 

Brand Solutions ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการ เท่ากับคุณภาพสินค้า

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม

ทำไมต้องเลือก Brand Solutions โรงงานผลิตครีม โรงงานรับผลิตอาหารเสริม ครบวงจร

 • เรารับผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม สูตรพรีเมี่ยมหลากหลายสูตรภายใต้แบรนด์ของลูกค้าอย่างครบวงจร
 • เรามีทีมงานวิจัยช่วยคิดค้นและพัฒนาสูตร แปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์และดีที่สุด
 • เราช่วยให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้าน เป็นเจ้าของสินค้าตรงตามความต้องการ ตามกลุ่มตลาด
 • เรามีบริการขึ้นทะเบียนอย. ภายใต้ชื่อแบรนด์ของคุณอย่างถูกต้อง พร้อมกำลังการผลิตขั้นสูง
 • โรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้รับมาตรฐานสากล FDA/GMP/ HACCP/HALAL

พัฒนาสูตร ฟรี!! สามารถกำหนดงบประมาณตามความต้องการของคุณ เพียงแค่ทักมาปรึกษาเรา!

คุณภาพการผลิตสำคัญต้องควบคู่กับด้านการตลาด ไม่ว่าจะขยายฐานการผลิต หรือเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ๆ

เราช่วยให้คุณจบปัญหาการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลครบถ้วน

ขอให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการดูแลสินค้าของท่านตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ

บริษัทรับผลิตอาหารเสริม เรารับผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตเครื่องสำอาง คลีนซิ่งล้างเครื่องสำอาง รับสร้างแบรนด์ครีม อาหารเสริมจากสารสกัดจากสารสกัดธรรมชาติ พร้อมสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เห็นผลอย่างปลอดภัย ทำให้เจ้าของแบรนด์และเจ้าของธุรกิจมั่นใจได้ ด้วยโรงงานที่   ได้รับมาตรฐานสากล ปลอดภัยทุกขั้นตอน

บริษัท แบรนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำนวัตกรรมสารสกัดบำรุงสุขภาพหลากหลายชนิด มาผลิตเป็นอาหารเสริมทุกรูปแบบ ที่ทรงประสิทธิภาพในการดูแลเสริมสร้างกล้ามเนื้อ อย่างเห็นผลต่อเนื่อง ทำให้เจ้าของแบรนด์และลูกค้ามั่นใจได้ ติดต่อสอบถามเพื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วย โปรโมชั่นพิเศษ Line @ : @brandsolutions

นอกจากนี้ Brand Solutions ยัง รับผลิตครีมกันแดด รับผลิคคลีนซิ่งครื่องสำอาง  รับผลิตเครื่องสำอาง ทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของคุณ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่มีติดขัด มีสุดยอดทีมขายที่คอยให้คำปรึกษาทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของคุณ ปั้นคุณให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด อย่าพลาด Brand Solutions (Thailand) แบรนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) รับผลิตสร้างแบรนด์ พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน พร้อมเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!!

สร้างแบรนด์ใหม่ หรือลงทุนในธรกิจสุขภาพและความงาม ปรึกษาเลยที่ Brand Solutions (Thailand)

Brand Solutions ให้บริการทุกขั้นตอน ไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าให้กับคุณ แต่เรายังดูแลคุณ จนคุณประสบความสำเร็จ

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม ผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ด้วยคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม มีทีมนักวิจัยดูแล และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในสูตรของคุณเอง
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม จัดหาวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม จากหลายประเทศทั่วโลก
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม ช่วยดูแล และจัดการในทุกขั้นตอนการผลิต
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม มีระบบการติดตามงานทุกขั้นตอน
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม สอนเทคนิค แนะนำกลยุทธ์ พร้อมคอร์สสอนการตลาดให้คุณตั้งแต่เริ่มต้น
สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม พร้อมเปิดประตูโรงงาน ให้เจ้าของแบรนด์ได้ตรวจสอบ
และเยี่ยมชมโรงงานด้วยตัวเอง

เลือกผลิตสินค้ากับโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะ “ราคาถูก” จนลืมคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตออกมา เพราะหลายบริษัทแข่งขันกันแย่งลูกค้าด้วยการตัดราคาให้ถูกกว่าและลดคุณภาพการผลิต ในหลายๆ บริษัทรับผลิตอาหารเสริม รับผลิตอาหารเสริมครบวงจร แต่ที่ Brand Solution เราเน้นทั้งคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐาน เน้นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ วัตถุดิบที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงดูแลในเรื่องแผนงานการตลาด ช่องทางการขยายฐานธุรกิจให้กระจายสู่วงกว้างเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสร้างยอดขายได้มากขึ้น

โรงงานรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร Brand Solutions พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของคุณตั้งแต่เริ่มจนก้าวสู่ยอดขายที่คุณพอใจ พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากลครบถ้วน ให้คุณมั่นใจในทุกขั้นตอนการสร้างแบรนด์ ความสำเร็จไม่เคยรอใคร เลือกไว้ใจ Brand Solutions พาธุรกิจของท่านสู่เงินล้าน Real One Stop Service ดูแลครบ จบในที่เดียว!

สร้างแบรนด์อาหารเสริม ทำแบรนด์อาหารเสริม บริษัทรับผลิตอาหารเสริม

คุณภาพการผลิตสำคัญต้องควบคู่กับด้านการตลาด ไม่ว่าจะขยายฐานการผลิต หรือเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ๆ

ปรึกษา เพื่อสร้างแบรนด์ พัฒนาสูตร ฟรี !! สามารถกำหนดงบประมาณตามความต้องการของคุณ เพียงแค่ทักมาปรึกษาเรา!

ติดต่อด่วน Tel : 091-4246665, 083-5662446

หรือ กดเพิ่มเพื่อนแชทเข้ามาสอบถามกันได้ที่ Line : @brandsolutions

Line Official : https://line.me/ti/p/@brandsolutions

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oembrandsolutions.com

Contributors By : Poraphak

เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบครบในที่เดียว!!

ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด อย่าพลาด พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน และเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!!

ฝ่ายขายโรงงาน
(Sales Factory)

ฝ่ายขายและการตลาด
(OEM Sales & Marketing)

กดเพิ่มเพื่อนแชท
เข้ามาสอบถามกันได้ที่

บทความที่น่าสนใจ