ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ การควบคุม Controllingความหมายของการควบคุม  คือ การต่อว่าดตาม ตรวจดูการทำงานในส่วนต่างๆขององค์กร เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอดคล้องไปตามแผน คำสั่ง และวิธีการที่วางไว้หรือไม่จุดมุ่งหมายของการควบคุม

-เพื่อให้รู้ว่าผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่

-เพื่อทราบว่าแนวทางทำงาน ดำเนินไปตามหลักทฤษฎีที่ดีไหม

-เพื่อตรวจทานความก้าวหน้าของงาน

-เพื่อทราบว่ามีอุปสรรคในการปฏิบัติหรือไม่

-เพื่อให้รู้ดีว่า ผลงานถูกและตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

-เพื่อติดตามผลงาน และให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหา

-เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจแกพนักงาน และหมายความว่าไม่ถูกละทิ้งกลอุบายสำหรับเพื่อการควบคุม[br]• การควบคุมโดยยึดหลักราชการ : ใช้กฏระเบียบข้อบังคับ แผนการ และก็อำนาจบังคับบัญชาที่เป็นทางการ เป็นตัวระบุการกระทำที่สมควรได้ตามมาตรฐานที่วางไว้

ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมการตลาด (Market Control)

: ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการตลาดเป็นตัวกำหนดการแข่งขันทางการตลาด

การควบคุมเป็นกลุ่ม : วางแบบแนวทางการทำให้พนักงานมีค่านิยมเดียวกัน สู่จุดหมายเดียวกัน เป็นต้นว่า ความเป็นผู้นำ การดึงดูดใจ การทำงานเป็นกลุ่มประโยชน์ที่ได้รับมาจากการควบคุม

-ทำให้งานต่าง ๆ ของแต่ละคน แต่ละหน่วย รวมทั้งงานตามแผนระยะสั้น รวมทั้งระยะยาวของหน่วยงานมีความสอดคล้องกัน

-ทำให้จุดมุ่งหมายขององค์กรเสร็จสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ด้วยรายจ่ายที่ต่ำสุด

-ทำให้การกระทำ หลักการ และกฎข้อบังคับข้อบังคับของหน่วยงานดำเนินไปในทางเดียวกันคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการควบคุม

1. ทางด้านตัวบุคคล

– ได้ทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ผลหรือไม่ จำต้องปรับแต่งหรือไม่

– เป็นการฝึกหัดและก็สร้างผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นหัวหน้าต่อไป

– เป็นแถวทางในการพิจารณาความดีความชอบ

– เป็นการบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา

– ช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลง

– เป็นสิ่งกระตุ้นความเจริญของงาน

2. ทางด้านงาน

– เพื่อมองว่างานที่ทำนั้น เป็นไปตามแผนที่ระบุไหม

– ทำให้ทราบว่างานก้าวหน้าแค่ไหนได้มาตราฐานที่กำหนดไว้ไหม

– จำเป็นต้องปรับปรุง หรือมีปัญหาต่างๆไหม

– แนวทางทำงานที่ทำอยู่นั้นเป็นกรรมวิธีการที่เยี่ยมที่สุดหรือไม่

– ช่วยให้รู้ว่าใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพไหม

– เป็นการทุ่นเวลา เงิน รวมทั้งแรงงานกระบวนการปฏิบัติการบริษัท ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ แล้วก็บริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งจัดการด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับคนซื้อภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านประสิทธิภาพและโภชนาการการเข้าถึงข้อมูลที่ถูก ตลอดจนการผลักดันและสนับสนุนการเข้าถึงสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัทได้พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพผ่านหน่วยงานต่างๆ

อย่างเช่น บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด สำนักปรับปรุงและก็ประกันประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ  จากที่เอ๋ยถึง ในบทนวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่มราคาทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของลูกค้า ระบุหลักเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงระบุ แผนการสร้างการรับรู้ของลูกค้า  เป็นต้นว่า ปรับภาพลักษณ์ของร้าน การจัดเรียงสินค้า ปรับปรุงทักษะของบุคลากรร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้มีความสามารถด้านการจัดการผัก ผลไม้สด ฯลฯ พร้อมทั้ง กำหนดแผนปฏิบัติงานสุขภาพ ความงาม แล้วก็สุขสภาวะที่ดี ให้กับลูกค้า

แนวทางการเลือกโรงงานรับผลิตอาหารเสริม

1.เลือกโรงงานที่ตามมาตรฐานสากลอย่างแรกที่ควรคิดถึง ก็คือ เรื่องของมาตรฐานในโรงงาน โดยควรที่จะเลือกโรงงานที่มีการยืนยันมาตรฐานการสร้างตามแบบอย่างสากล เป็นต้นว่า ได้รับมาตรฐาน อย. GMP หรือ ISO ฯลฯ เพื่อรับรองคุณภาพสำหรับการผลิต แล้วก็ให้มั่นอกมั่นใจได้ว่าสินค้าของพวกเราควรต้องสะอาด ไม่มีอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้

2.สร้างสรรค์แล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยตลอดบางโรงงานรับผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพ แต่ว่าขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสูตรอย่างสม่ำเสมอ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หากธุรกิจของเราไม่ก้าวให้ทันยุคทันสมัย อาจเกิดความล้าหลัง เพราะเหตุว่าไม่ได้มีเพียงแต่เราเจ้าเดียวเพียงแค่นั้น ยังมีคู่แข่งอีกเยอะแยะ ทางที่ดีควรที่จะเลือกโรงงานที่การันตีว่ามีทีมงานวิจัยรวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยตลอด เพื่อช่วยทำให้แบรนด์หรือสินค้าของคุณไม่ล้าหลัง ก้าวทันคู่ปรับ แล้วก็ก้าวทันยุคทันสมัย

3.ช่วยคิดแผนทางการตลาดการตลาดเป็นเรื่องสำคัญ หากสินค้าดี มีคุณภาพ แม้กระนั้นการตลาดตกอับ ก็ไม่อาจจะเข้าถึงกรุ๊ปลูกค้าหลักของเราได้ นั่นอาจทำให้ธุรกิจไม่เป็นผลผลกำไร โดยยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ อาจทำให้มีจุดอ่อนประเด็นการตลาด ดังนั้น ควรจะเลือกโรงงานที่มีบริการรอแนะนำ หรือรอช่วยเหลือช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตลาด พินิจพิจารณากลยุทสำหรับการขาย จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ

4.แบ่งสรรงบประมาณได้อย่างมีคุณภาพในเรื่องของการลงทุนอุปสรรคที่สำคัญก็คือ  ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ เงินลงทุน หากจะเลือกโรงงานรับผลิตอาหารเสริม  ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรที่จะทำการเลือกโรงงานที่สามารถแบ่งเงินลงทุนของพวกเราได้อย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น โรงงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองแบรนด์หรือผู้ว่าจ้างได้กำหนดงบประมาณที่ตนเอง

มีอยู่ก่อนจะมีการลงทุน รวมทั้งกระทำเสวนาแลก หาบทสรุปด้วยกัน ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ จะช่วยควบคุมงบประมาณไม่ให้แย่ลงกว่าเดิมได้มากอย่างยิ่งจริง ๆ ความเสี่ยงและช่องทาง

ในตอนที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 (โควิด-19) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและวัคซีนในการคุ้มครองป้องกันและก็รักษาโรคยังอยู่ในวิธีการปรับปรุง รวมถึงความประพฤติปฏิบัติการใช้ชีวิตที่ขาดสมดุล

ผู้บริโภคจำนวนมากก็เลยหันมาสนใจกับการปรับเปลี่ยนความประพฤติปฏิบัติสำหรับในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่ดีถูกสุขลักษณะมีคุณค่าทางของกินพอเพียง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง แล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากโรคระบาดหรือสภาวะวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในขณะนี้นอกเหนือจากนี้

การมีความรู้และความเข้าใจด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังเป็นหัวใจของต้นเหตุสำหรับในการกำหนดสุขภาพ เพราะฉะนั้น การขาดความรู้ด้านของสุขภาพก็เลยเป็นข้อความสำคัญที่มีความท้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็มีความจำเป็นในการพัฒนาปรับ สูตรอาหารใหม่ที่ยัง มีผลให้รสชาติของผลิตภัณฑ์คงความอร่อยได้อย่างเดิมถึงแม้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัววิด-19 นำไป สู่ ความท้าขึ้นทั่วโลก แม้กระนั้นยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้แล้ว

ก็พัฒนาการปรับเปลี่ยนการกระทำด้านของสุขภาพที่จีรังยั่งยืน มาก ยิ่ง ขึ้นผู้ ประ กอบธุรกิจโรงงานอาหารนั้นย่อมต้องมีกฎ ระเบียบปฏิบัติ และก็มาตรฐานหลายอย่างที่ต้องเล่าเรียนและก็ทำความเข้าใจ

เพื่อการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพส่งออกไปยังลูกค้า รวมไปถึงการ สร้างอาหาร เสริม ซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้ซื้อนั้นได้รับความคุ้มครองป้องกันขั้นพื้นฐาน โดยลูกค้าจำต้องได้รับประทานอาหารเสริมที่สะอาด ไม่มี อันตราย ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไหมมีสารพิษที่มีอันตราย ภายใต้อำนาจบังคับมาตรฐาน GMP

ประเภทของมาตรฐาน

• มาตรฐานการสร้าง (Output standard) : วัดด้วย จำนวน ประสิทธิภาพ เงินลงทุน ในช่วงเวลาที่ใช้ผลิต แล้วก็อัตราส่วนของ ของเสียหรือข้อผิดพลาดพลาก (error rate)

มาตรฐานปัจจัยสำหรับการผลิต (Input standard) : วัดด้วย ความพากเพียรที่ให้กับงาน ผลิตผลที่เกิดขึ้นจริง ความยุ่งยาก หรือค่าใช้สอย ดังเช่นว่า การวัดระดับบุคลากร สามารถทำตามกฎเกณฑ์ การทำงานบ่อยและตามกำหนด ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรประเภทของการควบคุม

การควบคุมก่อนปฏิบัติงาน (Preventive Control) : การควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางสำหรับเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นการควบคุมก่อนนำปัจจัยที่ใช้สำหรับการผลิตไปสู่ขั้นตอนการผลิต ตัวอย่างเช่น

– โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง จะต้องควบคุมขนาดและก็ประสิทธิภาพของสับปะรดก่อนที่จะนำไปบรรจุลงกระป๋อง

– หรืออุตสาหกรรมบริการ เช่นบังกะโล ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตคือ “บุคลากร” ก็เลยจะต้องเลือกเฟ้น ฝึกฝน

ทดสอบพนักงานก่อนเริ่มทำหน้าที่ • ระหว่างดำเนินงาน (Concurrent Control) : การ ควบคุมที่ใช้ในขณะดำเนินการอยู่เพื่อกิจกรรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นไปตามแผนงาน ที่ระบุแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่การเสีย หายจะเกิด ขึ้น โดยระบุจุด Check Point เป็นระยะๆเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันที ได้แก่

– โรงงานจำเป็นจะต้องมีมิเตอร์ตรวจตรา ความดัน อุณหภูมิ จำนวน เชื้อเพลิง

– ในธุรกิจรีสอร์ท ผู้จัดการจะต้องเดินตรวจการทำหน้าที่ของข้างต่าง ๆ

การควบคุมข้างหลังทำงาน (FeedbackControl): การ ควบคุมเมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและ จัดการวิเคราะห์ว่าการปฏิบัติงานที่สำเร็จนั้นถูกแค่ไหนทำรายงานผล ประเมินผล ควบคุมประสิทธิภาพไม่ให้สินค้าไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาด หรือประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาแก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ถึงข้อผิดพลาดต่างๆและก็นำไปใคร่ครวญแก้ไขต่อไปกระบวนการควบคุม Process Control

1. ระบุมาตรฐานเพื่อใช้วัดระดับของการปฎิบัติงาน กิจกรรมทางด้านการเงิน การจัดการ การมีส่วนร่วม ความถูกต้องชัดเจน ได้แก่

• การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 10 %

• การลดต้นทุน 20 %

• จำต้องตอบปัญหาให้ลูกค้าทราบ ภวยใน 24 ชั่วโมง

• จำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปีละ 20,000 ชิ้น

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา คลิก https://page.line.me/brandsolutions?openQrModal=true

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก https://brandsolutionsthailand.com/

กลับหน้าหลัก https://oembrandsolutions.com/