โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลล์ลิน (Sodium Copper Chlorophyllin) ดีท็อกซ์ลำไส้

โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลล์ลิน ผงคลอโรฟิลล์

โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลล์ลิน ผงคลอโรฟิลล์ 

โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลล์ลิน ผงคลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์ลิน (Chlorophyllin)

เป็นการดัดแปลงโครงสร้างคลอโรฟิลล์ตามธรรมชาติ ทำให้ได้สารคลอโรฟิลล์ที่ยังคงมีสีเขียวอยู่ แต่มีความคงตัว และสามารถละลายน้ำได้ดี จึงนำมาใช้เป็นสีผสมอาหารสำหรับผสมในเครื่องดื่ม ซึ่งองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(US FDA) รับรองความปลอดภัยเฉพาะคลอโรฟิลล์ชนิดที่ละลายน้ำเท่านั้น
การค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานหรือปฏิกิริยาของคลอโรฟิลล์ต่อคนพบว่า คลอโรฟิลล์ที่อยู่ในเซลล์พืชทั่วไปไม่ละลายน้ำ จะละลายได้ในไขมันหรือแอลกอฮอล์บางรูปเท่านั้น เนื่องจาก ตรงกลางของโครงสร้างทางเคมีของคลอโรฟิลล์เป็นอะตอมของธาตุแมกนีเซียมที่ไม่ละลายในน้ำ ร่างกายจึงไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ แม้เราจะกินผักจำนวนมากก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงมีการสกัดคลอโรฟิลล์ให้อยู่ในรูปสารที่ละลายน้ำได้ คือ โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน(Sodium Copper Chlorophyllin) เพื่อให้ร่างกายมนุษย์นำไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพได้
รายงานการวิจัยที่กล่าวถึงประโยชน์ของ โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน (Sodium Copper Chlorophyllin or chlorophyllin copper complex)

 • ใน ปี 2003 มหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา มีรายงานการวิจัยว่า การใช้ โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน ไม่พบรายงานความเป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งได้มีการศึกษาทางคลีนิคในมนุษย์ มากกว่า 50 ปี โดยโซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน ไม่ตกค้างในร่างกายและสามารถขับออกทางอุจจาระ และปัสสาวะได้
 • จากงานวิจัย Huazhong University ในประเทศจีนปี 2005 พบว่า โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ Leukopenia (จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ) ซึ่งผู้ป่วยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยจากผลการทดลองพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะ Leukopenia จำนวน 60 คนได้รับ โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน ครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 1 เดือน พบว่าเม็ดเลือดขาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น 85% ในกลุ่มอาสาสมัคร 60 คน
 • ดร.แดชวู๊ด(Dr. Roderick Dashwood) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ได้ทดลองให้โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน เป็นอาหารปลาเทร้าท์(Trout) เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งในตับจากการถูกพิษอะฟลาทอกซิน บี1 (Aflatoxin B1) ผลคืออะฟลาทอกซิน บี1 ไม่สามารถทำลายดีเอนเอ(DNA) ในตับปลาเทร้าท์ได้ จึงไม่เกิดมะเร็งในตับ
 • นอกจากนี้ ดร.แดชวู๊ด ยังทดลองเพิ่มอีกเพื่อเป็นการพิสูจน์การล้างสารพิษด้วย คลอโรฟิลล์ลิน โดยการให้หนูทดลองได้สารเคมีกลุ่ม Heterocyclic Amines (Colon Cancer exposed to Heterocyclic Amines) ผลคือ สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ของหนูทดลองได้
 • มีรายงานผลงานการวิจัยของ ดร.โธมัส เคนสเลอ(Dr.Thomas Kensler) และคณะ เรื่องการขัดขวางการเกิดมะเร็งตับโดยโซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน ในประชากรเมืองกิดอง(Qidong) ประเทศจีน เดิมทีประชากรในเมืองนี้ มีอัตราการเกิดมะเร็งในตับสูง อันเนื่องมาจาก สารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งสารพิษชนิดนี้เกิดจากจากเชื้อรา mycotoxin ซึ่งผลิตจากเชื้อรา Aspergillus flavus และ Aspergillus paraciticus ที่มักเกิดขึ้นบนถั่วชื้นๆ (ที่มักเกิดในมะขามหวาน หัวหอม กระเทียม และถั่วลิสง) และในอาหารที่ทำจากถั่ว เช่น น้ำซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว ซึ่งอาหารเหล่านี้ชาวเมืองกิดอง บริโภคเป็นประจำทุกวัน ผลการศึกษา จากการตรวจหาความเสียหายของ ดีเอนเอ(DNA) ที่เกิดจากสารพิษอะฟลาทอกซิน(Aflatoxin-DNA Damage) ดร.เคนสเลอ ได้อธิบายว่า โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน สามารถลดระดับความเป็นพิษของอะฟลาทอกซิน(Aflatoxin) และลดสารก่อมะเร็งอย่างได้ผล
 • โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีการวิจัยทั้งในห้องทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าโซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ และลดการเกิดอนุมูลอิสระหลังได้รับสารเคมีและรังสี อีกทั้งยังสามารถลด การเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน(Lipid Peroxidation) คือ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจน ในตับ และม้ามได้
 • โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดแดง ด้วยการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดง(จาก Fe2+ เป็น Fe3+) ที่ทำให้เม็ดเลือดแดงสูญเสียประสิทธิภาพในการจับและนำส่งออกซิเจน (โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน ไม่มีส่วนช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดง แม้จะมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับ โครงสร้างของฮีมในเม็ดเลือดแดงก็ตาม)
 • โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลล์ลิน สามารถป้องกัน อันตรายที่เกิดจากการใช้รังสีในการรักษามะเร็ง โดยการลดอนุมูลอิสระที่เกิดจากการฉายรังสี และต่อต้านการกลายพันธุ์ ป้องกันความผิดปกติของ DNA ที่นำไปสู่การกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง

   Credit From

 • Oregon State University, http://oregonprogress.oregonstate.edu/winterspring-2002/cancer-and-chlorophyllin
 • Natural Standard ,http://www.naturalstandard.com/news/news200601017.asp
 • Micronutrient Research for Optimum Health, http://lpi.oregonstate.edu/f- w02/chlorophylls.html

 เรา รับผลิตอาหารเสริม ทุกสูตรทรงประสิทธิภาพ อาหารเสริมจากคลอโรฟิลล์ลิน เห็นผลและปลอดภัย ทำให้เจ้าของแบรนด์และเจ้าของธุรกิจมั่นใจได้ ด้วยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล ปลอดภัยทุกขั้นตอน

บริษัท แบรนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำนวัตกรรมสารสกัดบำรุงสุขภาพหลากหลายชนิด มาผลิตเป็นอาหารเสริมทุกรูปแบบ ที่ทรงประสิทธิภาพในการดูแลเสริมสร้างกล้ามเนื้อ อย่างเห็นผลต่อเนื่อง ทำให้เจ้าของแบรนด์และลูกค้ามั่นใจได้ ติดต่อสอบถามเพื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วย โปรโมชั่นพิเศษ Line @ : @brand100lan

นอกจากนี้ Brand Solutions ยัง รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตเครื่องสำอาง ทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของคุณ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่มีติดขัด มีสุดยอดทีมขายที่คอยให้คำปรึกษาทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของคุณ ปั้นคุณให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด อย่าพลาด Brand Solutions (Thailand) แบรนด์ โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) รับผลิตสร้างแบรนด์ พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน พร้อมเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!!

#เป็นเจ้าของแบรนด์ร้อยล้าน #ไม่ใช่เรื่องยาก
แค่มาหาเรา ที่ Brand Solutions   รับผลิตอาหารเสริมจากโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลล์ลิน

สร้างแบรนด์ใหม่ หรือลงทุนในธรกิจสุขภาพและความงาม ปรึกษาเลยที่ Brand Solutions (Thailand)

8 Step 8 ขั้นตอนง่ายๆ เริ่มแค่ทักมาหาเรา
? ก็ได้รายละเอียด พร้อมคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
.
ให้คุณสร้างแบรนด์อาหารเสริม
เครื่องสำอาง เวชสำอาง ในสูตรของคุณเอง
จัดหาวัตถุดิบคุณภาพดี จากหลายประเทศทั่วโลก
ช่วยดูแล และจัดการในทุกขั้นตอนการผลิต
ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
สร้างแบรนด์คุณให้ดัง ปังในเวลาไม่นาน

#รับสร้างแบรนด์ #รับผลิตอาหารเสริม
#
รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก #รับสร้างแบรนด์อาหารเสริม
#
ผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ #รับผลิตกาแฟ
#
รับผลิตอาหารเสริมผู้ชาย #ผลิตอาหารเสริมผู้หญิง
#
ผลิตอาหารเสริมดีท็อกซ์ #โรงงานรับผลิตครีม

เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบครบในที่เดียว!!  ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด อย่าพลาด พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน และเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!!

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม  Brand Solutions โรงงานผลิตครีม รับผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตอาหารเสริม มาตรฐาน OEM ODM รับผลิตครีมรับผลิตวิตามินอาหารเสริม

บริษัทรับผลิตอาหารเสริม รับสร้างแบรนด์ ที่เดียวจบ ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการในที่เดียว

จากการสำรวจพบว่าธุรกิจที่กำลังไปได้ดีและสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดก็คือการเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารเสริมทุกชนิดซึ่งมีขั้นตอนที่แสนจะง่าย

Real One Stop Service  เราให้ความสำคัญในด้านการบริการเท่ากับคุณภาพของการผลิตสินค้า

ด้วยการบริการแบบ  Real One Stop Service  อย่างแท้จริง
ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการจากบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตสินค้าคุณภาพ ผลลัพธ์ดีเยี่ยม
มีระบบรองรับให้ติดตามงานได้ทุกขั้นตอน และรอรับผลกำไรจากการลงทุน เพิ่มอีกหลายเท่าตัว
เราพร้อมดูแลคุณมาที่นี่ที่เดียวจบ! ปรึกษาเราตั้งแต่ต้นจนคุณสำเร็จในธุรกิจอาหารเสริม ธุรกิจเครื่องสำอาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oembrandsolutions.com

ติดต่อสอบถามได้ที่  Tel: 091-4246665 ?
หรือ กดเพิ่มเพื่อนแชทเข้ามาสอบถามกันได้ที่ Line : @brand100lan Line Officialhttps://line.me/ti/p/@brand100lan

Tel Office: 02-017-7484 หรือ 092-624-8994

เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบครบในที่เดียว!!

ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด อย่าพลาด พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน และเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!!

ฝ่ายขายและการตลาด
(OEM Sales & Marketing)

กดเพิ่มเพื่อนแชท
เข้ามาสอบถามกันได้ที่

บทความที่น่าสนใจ